Chia sẻ not10lite không bật được wifi

Chia sẻ not10lite không bật được wifi

Not10lite không bật được wifi, kiểm tra các tụ xung quanh chạm mát gỡ bỏ, cuộn dây câu tắt, tụ xung quanh không chạm chập gì thì thay ic wifi ok.20210407_123746.20210407_124104.


Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved