Chia sẻ a01 liệt cảm ứng

Chia sẻ a01 liệt cảm ứng

 

Sam sung a01 liệt cảm ứng hoàn toàn, kiểm tra kỹ socket thấy đẹp - thay 2 con trở trong khoanh tròn ok.20210328_190322.
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved