Fix iTunesMobileDevice.dll

Fix iTunesMobileDevice.dll

 

Chia sẽ cho 1 số anh nào chưa biết cách fix lỗi này
Anh nào biết rồi chém nhẹ tay, em k phải làm youtube đâu nên đừng chửi em kéo sub này nọ :D


https://drive.google.com/file/d/14DatYcwyTKKxWfZAoqqt0S-b3YiJFoNN/view?usp=sharing
tải về, bỏ vào đây là xong
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support


Dô phần This PC/Music/ delete thư mục itune cũ xong cài lại itune mới là oke mà.


 

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved