Command tren Macbook

Command tren Macbook

 Làm như này

1. Open Terminal > copy paste
xcode-select --install
2. /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"

password enter (pass mình đặt cho mac)

3. copy paste : brew install libusb

4. copy paste : Brew Install wget
Retar máy rồi thử lại
P/s : nếu làm hết như trên mà vẫn lỗi boot từ 7-X thì kiểm tra lại config.plist và kext. E cũng bị hành mấy nay mới vọc và fix ok

Copy purple vào ứng dụng
Vào Termino copy/paste dòng lệnh này
sudo xattr -cr /Applications/Purple.app
Sau đó enter và nhập pass máy tính vào

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved