USB cài đặt MACOS catalina Laptop / PC

USB cài đặt MACOS catalina Laptop / PC

Hackintosht catalina PC / latop làm tương tự fix lỗi cài đặt ứng dụng ngoài appstore cài đặt itunes & purple tool đưa ip vào chế độ đặc biệt màn hình XANH , TÍM > các bản catalina mới link trong mô tả video thanks !
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved