(chia xẻ) Samsung A01 lỗi sặc

(chia xẻ) Samsung A01 lỗi sặc

Samsung A01 cứ gắn cáp màn hình ( loại này cáp màn hình là cáp sặc) là nóng máy ghim sặc không báo gì , bất máy không lên . Ghỡ bỏ con bảo vệ như hình là ok .

1.2.
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved