Chia sẻ Samsung T705 chạm mất nguồn

Chia sẻ Samsung T705 chạm mất nguồn

T705 mất nguồn chạm 0,2 ae đo con tụ trong hình chạm thì remove nhé.9278e63309f6f4a8ade7.

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved