Chia sẻ Xperia Z5 E6653 mất đèn màn hình

Chia sẻ Xperia Z5 E6653 mất đèn màn hình

Nhận máy trong tình trạng màn hình tối thui :d
Phỏng vấn khách nói máy bị tắm bia,tháo máy ra kiểm tra ôi thôi socket oxy hóa
Các linh kiện đường đèn mục chân mất mạch đường Vled
Cũng mò mẫm và thành công nên chia sẻ cho ace sau có gặp không phải mò nữa :d

Do tài liệu Sony hạn hẹp ace tham khảo mạch đèn Vled Out Z5 E6653 bên dưới
[​IMG]


Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved