N920G 5.1.1 OJ3 BUILD TIẾNG VIỆT NO ROOT!

N920G 5.1.1 OJ3 BUILD TIẾNG VIỆT NO ROOT!


Có máy làm cái file TV cho ace chơi: https://www.fshare.vn/file/7OKJRWYWCN2Y 

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved