FIX TREO LOGO,RED LIGHT,PASSWORD BLOCK,10 LEFT SAU KHI UP ROM Z10

FIX TREO LOGO,RED LIGHT,PASSWORD BLOCK,10 LEFT SAU KHI UP ROM Z10

FIX TREO LOGO,RED LIGHT,PASSWORD BLOCK,10 LEFT SAU KHI UP ROM Z10

AE gặp nhiều kèo Z10 treo logo,báo đèn đỏ chớp,bị block pass v.v. sau khi up BBlink hay Autoloader Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved