Chặn triệt để MacOS nhảy lên đòi Update Driver khi cắm máy 14.5 cho các MacOS mới Catalia, Big Sur

Chặn triệt để MacOS nhảy lên đòi Update Driver khi cắm máy 14.5 cho các MacOS mới Catalia, Big Sur

 

Chặn triệt để MacOS nhảy lên đòi Update Driver khi cắm máy iPhone/iPad IOS 14.5 trở lên cho các MacOS mới Catalia, Big Sur.. dể tránh phải cài lại MacOS tránh mất thời gian và gián đoạn công việc

Bước 1: Khởi động PC > Bấm Command+R > Chọn Utilities > Terminal > Gõ lệch csrutil disable bấm Enter - Reboot PC

Bước 2: Mở Finder Trên thanh công cụ chọn GO - Go to Folder dán đường dẵn sau bấm Enter : /System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/Resources

Bước 3: Rename file MobileDeviceUpdater (Sau này thích cho máy tính update lại thì trả lại tên như cũ không xóa)


1.

2.

3.

Tool Apple 14.5 FREE Auto Block iTunes tránh làm phiền trong lúc jailbreak máy hoặc vào chế độ "Màn hình hồng".....

Apple 14.5 Download Here


How it work?

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved