Fix thay màn 11 pro-promax báo màn không chính hãng

Fix thay màn 11 pro-promax báo màn không chính hãng

 Đời iphone 11pro-11promax thay màn báo màn ko chính hãng

Đế fix truetone cũng chỉ nạp được truetone
Giải pháp hiện giờ đóng ic cảm cũ qua màn new
Đục nhiệt 260- max gió với khò 858
Đóng nhiệt 220 - chì 138 lọ chì nhật
[​IMG]
[​IMG]

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved