> OPPO & Realme Scatter rom

> OPPO & Realme Scatter rom

 Rom unpack Từ File OFP Của oppo vs realme share cho ae cần, đở tốn time download file OFP về và unpack

OPPO-Realme Spflash Tool And DA file
SP_Flash_Tool-Oppo-Realme.rar / Google Drive
MTK Bypass Tool / Download
OPPO SCATTER FIRMWARE
SERIES - A
A1K CPH1923
CPH1923EX_11_A.38_Scatter.rar
A5S CPH1909-CPH1912
CPH1912EX_11_A.34_191209_3c30b5de.rar
CPH1909EX_11_A.34_191209.rar
A3 PADM00
PADM00_11_A.29_190705_347e3b25.rar
A31 CPH2015
CPH2015EX_11_A.45_201007.rar
A7x PBBM00
PBBM00_11_A.13_190719_00b71eb8.rar
A8 2019 PDBM00
PDBM00_11_A.10_191211_4c5f51d2.rar
A9 CPH1938
CPH1938EX_11_A.43_200325.rar
A12 CPH2083
CPH2083EX_11_A.49_201126__PPR1.180610.011__CPH2083.rar
A15 CPH2185
CPH2185PU_11_A.11_201114_15e73e4e.rar
A15S CPH2179
CPH2179PU_11_A.17_201228_8cedfeaf.rar
A91 CPH2001
CPH2001EX_11_A.39_200818_d6486667.rar

SERIES - F
F11 CPH1911
CPH1911_11_A.22_190707.rar
F11 Pro CPH1969
CPH1969EX_11_A.35_190708.rar
F17 Pro CPH2119
CPH2119PU_11_A.25_201013_011a4220.rar
F15 CPH2001
CPH2001EX_11_A.31_200402_8b9df4fb.rar
F9 CPH1823-CPH1825
F9_CPH1823_11_A.09_181027_b1a40201.zip
CPH1825_11_A.20_191026_eafc720e.rar
F5 CPH1723
CPH1723_11_A.36_190604.rar
F5 Youth CPH1725
CPH1725_11_A.39_190924_21e8c378.rar
F7 CPH1819
CPH1819EX_11_A.43_200103_12a881bc.rar
F7 Youth CPH1859
CPH1859_11_A.32_191016_795a8c48.rar
F3/A77 CPH1609
CPH1609EX_11_A.18_170928.rar

OPPO RENO
Reno 2 F CPH1989
CPH1989EX_11_A.19_200727.rar
Reno 2 Z CPH1945
CPH1945EX_11_A.18_191227_98d1bc6e.rar
Reno 3 CPH2043
CPH2043_11_A.07_200223_e946fde3.rar
Reno 3 Pro CPH2035
CPH2035PU_11_A.06_200215_8defc976.rar

Realme Scatter Firmware
Realme 1 CPH1859
Realme_1_CPH1859_11_A.32_191016.rar
Realme U1 RMX1831
RMX1831EX_11_C.21_200915.rar
Realme C2 RMX1941-RMX1945
RMX1941EX_11_A.29_200905.rar
RMX1945EX_11_A.29_200905.rar
Realme C3 RMX2027
RMX2027_11_A.49_201102.rar
Realme C3i RMX2020
RMX2020_11_A.49_201102_e9b02617.rar
Realme 3 RMX1821- RMX1822 - RMX1823 - RMX1825 - RMX1826
RMX1821EX_11_A.23_190916_e862970e.rar
RMX1825EX_11_C.17_201117_cb5665f2.rar
Realme 7 RMX2151
RMX2151PU_11_A.53_200925_22abfaae.rar
Realme 6 / 6s RMX2001
RMX2001_11_B.49_201104_2c2705cb.rar
Realme 6i RMX2040
RMX2040_11_A.37_201215.rar
Realme X7 RMX2176
RMX2176PU_11_A.13_210118_d83b4552.rar
Realme C11 RMX2185
RMX2185_11_A.69_200812.rar
Realme C12 RMX2184-RMX2185-RMX2186-RMX2180-RMX2189
RMX2185_11_A.85_210205.rar
Realme C15 RMX2180
RMX2180_11_A.69_200812.rar
RMX2186_11_A.63_200709.rar
Realme C20 RMX3061
RMX3061PU_11_A.17_210104_dbadb56a.rar
Realme Narzo 20 RMX2191-RMX2193
RMX2193_RMX2191_11_A.25_210120.rar
Realme Narzo 10 RMX2040-RMX2041-RMX-2042
Narzo 10_RMX2041_RMX2042_RMX2040_11_A.37_201215_4b2ca404.rar
Realme Narzo 30A RMX3171
RMX3171_11_A.11_210130.rar
Link DOWNLOAD
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved