giải pháp cho ip đã bị mất jb 1 lần

giải pháp cho ip đã bị mất jb 1 lần

 https://drive.google.com/file/d/1BwdvgydkeDXsWdxz9Z4WemMoMbqQE-Nz/view?usp=sharing

những máy đã jb done mà rút cáp ra mất jb, ko jb lại đc nữa thì ae làm cách này:
đưa máy vô DFU, mở minaloader bấm boot device, đt sẽ tự vào chẩn đoán
mở mina 2.1 lên fix
xong jb lại với 12.2 ( nếu lỗi -20 thì đưa máy về recovery jb lại sẽ done)

để an toàn, ae jb trên mac xong thì read token trên mac luôn
https://drive.google.com/file/d/1hmrPxSLXruP6CENDhHtEuRCAKjlAQXIi/view?usp=sharing
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved