Chia sẻ tool Bypass iPhone

Chia sẻ tool Bypass iPhone

 Chia sẻ tool đến AE nào cần.


Download: DrLinh.rar - Google Drive
- Khi hết dùng thử AE cứ Past mã sản phẩm vào đây để Active nhe
- Khi mở tool lỗi như hình thì:
==> Lỗi: Chép iTunesMobileDevice.dll trong tool vào
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support
[​IMG]

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved