(Thông tin) Vivo U10 xoá mã bảo vệ ok by MRT

(Thông tin) Vivo U10 xoá mã bảo vệ ok by MRT

 Nay gặp con vivo U10 chip Qualcom chích testpoint lấy MRT chọn U3X làm ok


vivo-u10-test-point-e1588071413345.

VIVO U10 OK.

2021_01_14_17_13_IMG_0067.JPG

2021_01_14_17_38_IMG_0071.JPG

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved