Nokia 210 TA-1139 mã bảo vệ xoá by NCK

Nokia 210 TA-1139 mã bảo vệ xoá by NCK

 Chia sẽ cho ae nào gặp kèo mà ko có Best thì các dòng Nokia đời chip MTK ,xem nó là chip gì rồi chọn tương tự

105,210,230,150.... làm bằng NCK dongle
z2259955388958_bcbad8960dd572ea3b8ed72a7ea9db19.z2259976165737_091449ee4f041530eb32f18aac60b911.
https://drive.google.com/file/d/13g8h_6B4Ox5lZf--mgh2NISuFPg4-EcS/view?usp=sharing
drive nokia mtk https://drive.google.com/file/d/1yuma1bYj8LBFkwiiIHTuaGcReKlyDUuU/view?usp=sharing
ai ko có box e cũng nhận làm qua team :D
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved