F11 Pro 1987 Done MRT.

F11 Pro 1987 Done MRT.

 Lần đầu thì đến đoạn Initializationing BOOT2 thì đợi nửa tiếng Fail. Làm quả thứ 2 ấn cái done luôn :D.


Disconnect Mobile...
re-input Mobile Battery...
then connect usb to computer....
Make Sure your Mobie have power...
>>> Searching Mobile Com Port...
Get Mobile Port: COM14
>>> Driver Identifying name:
MediaTek USB Port
>>> Get Mobile Aleady...
CPU_NAME: MT6771
>>> Reading Mobile Hardware info...Success
HW_Inf: 8A00 SW_Inf: CA00
>>> Initializing Mobile Phone...>>> Sending AUTH file...>>>>try get devices info...
MediaTek USB Port
VID: 0x0E8D PID: 0x0003
Success
>>> Downloading boot1 to Mobile...Success
ÊÖ»ú״̬:SYNC...
ÊÖ»ú״̬Çл»Îª :brom...³É¹¦
È·ÈÏÊÖ»ú״̬Ϊ :brom...
Initializationing BOOT2 ...
=====================Flash ÀàÐÍ(eMMC)==============
Flash Size: 0x0000000E8F800000 -> 59640M
Flash ID: 0x90014A6843386150
Flash Name: Hynix_Unknow
Flash Code: hC8aP>
>>> Reading Mobile GPT data...Success
all is done!!!
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved