Atf không nhận key

Atf không nhận key

 Mới cài win k active key à. Gỡ toàn bộ atf ra. Sau đó tải bản bên dưới về cài đặt là ok

https://matnguon.blogspot.com/2020/11/atf-setup-890-download.html
Not Ok vì đã mất file .rsa
Server ATF đã dừng hoạt động, nên để active dc ATF cần có file .rsa file này trong thư mục ATF khi box đang hoạt động bình thường. (.rsa liên quan đến SN HDD cài ATF nên cũng bỏ qua ý định xin file .rsa )

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved