Vivo Y69 {1714} Frp Single Click Done by UMT

Vivo Y69 {1714} Frp Single Click Done by UMT

 1.Open Umt Samsung flasher2.Mobile to Recovery mode & click reboot with ADB Then use UMT Samsung tab to FRP Reset (ADB Mode).
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved