Samsung KG Locked, Unlock bằng EasyJTAG OK

Samsung KG Locked, Unlock bằng EasyJTAG OK

 

Lâu rồi không post bài, nay em xin phét đăng bài này có gì sai mong sMod và admin bỏ qua cho em nhé.

Samsung đã chuyển qua sử dụng bảo mật mới.
gọi là Payments services, nó được tích hợp trong rom 9.0 trở lên, khi máy có trạng thái KG state trong downloadmode thì paymen service sẻ được kích hoạt để kiểm tra tính minh bạch của thiết bị, máy sẻ gửi Request ssl port 443 đến máy chủ samsung được đặt ở nhiều quốc gia khác nhau, tùy vào máy đang ở CSC nào.

Request đầu tiên, kết nối đến pinning.secb2b.com để lấy thông tin các máy chủ khác, và Public Key Encryption.
response trả về chuổi được mã hóa ssl và danh sách máy chủ.

eu-my-api.samsungknox.com
eu-be-api.samsungknox.com
us-be-api.samsungknox.com
eu-kc.samsungknox.com
us-kc.samsungknox.com
eu-kaf.samsungknox.com
us-kaf.samsungknox.com
eu-kme-api.samsungknox.com
us-kme-api.samsungknox.com
api-eu.samsungknox.com

Tùy vào CSC của máy, Request tiếp theo sẻ gửi thông tin của thiết bị về máy chủ samsung để kiếm tra, SerialNO, imei1, imei2.
Nếu 1 trong 3 thông tin trên có liên quan đến enterprise thì máy sẻ bật tính năng bảo mật của Paymen services, và trạng thái KG state trong dowloadmode chuyển về NORMAL (Thông tin về paymen service thuộc về enterprise nào sẽ được cpu lưu vào phân vùng RPMB của eMMC\UFS).

Sau đó nó Request đến eu-kaf.samsungknox.com gửi 3 thông tin của máy để kiểm tra xem tình trạng máy, nếu đến hạn thanh toán cước thì trạng thái KG state chuyển về Blink, kèm với thống báo nhắc nợ cước trên màn hình.
Nếu máy ở trạng thái nợ xấu thì KG state chuyển về locked, lập tức màn hình của máy bị khóa. không thể sử dụng được.
Còn rất nhiều chi tiếp mình chưa kể hết được.

Để bypass thì có nhiều cách.
Cách 1: bắt tay nhau, mua code lậu (mirae thấy làm ok, giá tùy máy, tùy thời điểm).
Cách 2: Can thiệp vào eMMC/UFS để làm sạch RPMB, sau đó sử dụng rom cook chặn các Request gửi đến máy chủ samsung.
Cách 3: thay cặp :D :D

Dưới đây là máy samsung A21s mình dử dụng Cách thứ 2, can thiệp vào eMMC/ và sử dụng rom cook để chặc tất cả Request đến máy chủ samsung.
Máy sử dụng bình thường, hard reset được, nhưng không được cập nhật rom stock.

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved