Nokia 3310 TA-1030 Flash File Tiếng Việt Ok By BEST2

Nokia 3310 TA-1030 Flash File Tiếng Việt Ok By BEST2

 

Flash File tiếng Việt Nokia 3310 TA-1030 ok
Flash File tiếng Việt Nokia 3310 TA-1030 ok

Nokia 3310 TA-1030 Flash File Tiếng Việt ok by BEST2. File Tiếng Việt Nokia 3310 TA-1030 được build bằng BEST2 nên an toàn tuyệt đối, không sợ mất imei sau khi Flash, không bị contact service sau khi chạy. Khi Flash nhớ Tick vào LangPack Only như hình

Flash File tiếng Việt Nokia 3310 TA-1030 ok by BEST2
Flash File tiếng Việt Nokia 3310 TA-1030 ok by BEST2

    Chi Tiết

    Đăng nhận xét

     
    Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved