J710 Bypass

J710 Bypass

 Nạp combin rồi 0808 rồi Rom Stock rồi Khôi phục cài đặt gốc là OK

Đúng quy trình 10 phút Done 100%
Bác hardreset lại, nhập pass wifi xong back lại mở talkback vô youtube lần đầu tiên sẽ k báo cập nhật. Bác làm thử xem

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved