Checkra1n 0.12.0 Patcher

Checkra1n 0.12.0 Patcher

 Bản patch thay thế cho 0.11 fix kén máy báo not support....

[​IMG]
Link:
Macos:
Checkra1n 0.12.0 Patcher
Ra1nusb
Add 0.12.0 Patcher
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved