Up twrp bị lỗi Anti-rollback check failed

Up twrp bị lỗi Anti-rollback check failed

 bạn gõ lệnh: fastboot flash antirbpass dummy.img trước rồi mới gõ lệnh flash recovery sau

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved