Thủ Thuật Jailbreak Ra1nusb

Thủ Thuật Jailbreak Ra1nusb

 Tự nhiên tối nay có một anh chàng người trung quốc nhắn tin cho Page hỏi về cái Ra1nusb, sau kho xem video anh ta gửi mình bỗng nhận ra cái Ra1nusb đã có người tiếp tục làm nó dựa theo bản của TTJB.

Căn bẳn vì mình đang đi NVQS nên không update được cái Ra1nusb này nên nay chia sẻ luôn bản mod có tên Ra1nMacUSB.
Cái này của anh trung quốc làm lại có thêm vào rất nhiều phiên bản checkra1n( cả 0.11.0 mới nhất )
Thực ra nhiều anh em bảo bản checkra1n cho linux vẫn k ổn định bằng cái bản trên Mac này nên mình cũng muốn update cho ae nhưng k thể. Nay có ng làm rồi nên mình giới thiệu luôn.
Cái này cần USB 4GB trở lên và thay vì nhập ra1nusb ở Terminal thì hãy gõ lệnh menu.

Ra1nUSB with multiple version of Checkra1n, minaUSB, iRogerosx Bypass with iTunes Patch for Windows PC. You cannot install the tool directly on Windows; you need a bootable USB with ra1nusb on it to boot into your PC. Ra1nUSB comes in two variants – one for AMD and one for Intel PCs. Your USB drive must have a minimum 8 GB free space.

Ra1nUSB multiple version of Checkra1n, minaUSB, iRogerosx Bypass for Windows PC

DOWNLOAD : RA1NUSB

COMPATIBLE DEVICES:

Ra1nUSB is compatible with the same devices as Checkra1n, so long as they are on iOS 13 to 13.3. Please note – if your device is NOT in this list, you can’t use Ra1nUSB :

 • iPhone X
 • iPhone 8 Plus
 • iPhone 8
 • iPhone 7
 • iPhone 7 Plus
 • iPhone SE
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPad mini
 • iPad mini 2
 • iPad mini 3
 • iPad Air
 • ipad pro 1gen

Ra1nUSB multiple version of Checkra1n, minaUSB, iRogerosx Bypass for Windows PC

HOW TO JAILBREAK USING RA1NUSB:

If you are happy to go ahead using Ra1nUSB, follow these steps very carefully:

 • use balenaeTcher 1.5.79 to restore the DMG file, ONLY 8GB required
 • Once complete, Close your computer down and then boot up, going into your BIOS files. All computers are different but getting into BIOS typically involves pressing DEL, F10 or F12
 • When your BIOS opens, disable the following settings: VT-D, EL, SerialPort, SecureBoot, Stack Network, Fastboot, Wake on LAN, make sure Virtualization is enabled
 • save your changes and exit BIOS
 • Plug your bootable USB drive in and turn your PC on again – make sure you are booting from the USB and not Windows 
 • From the Clover Bootloader, choose Boot macOS Install from Ra1nUSB
 • Wait for the image to boot onto your computer – if you get any error messages, its game over. You can try again, but it is unlikely that it will work. If that is the case, you will need to go back to your BIOS and put everything right again
 • If Ra1nUSB does successfully boot, you will see a screen that looks like the macOS installer screen – do NOT choose the macOS installation
 • Instead, go to the top and click Utilities > Terminal
 • In the terminal window, type in ra1nusb and press the Enter button
 • The Checkra1n jailbreak should open, and you can proceed to jailbreak your device using the official Checkra1n installation guide for macOS.

DOWNLOAD : RA1NUSB

ALternative Link

https://myicloud.info/ra1nusb-multiple-version-of-checkra1n-minausb-irogerosx-bypass-for-windows-pc/?fbclid=IwAR3DzbGdA0qOIHk5SR0HuFsfLK36w4Pt_ZhJBakzistQLgQmyoeiL_9xIeU
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved