iphone X 14.2 hello no meid jailbreak ok với 0.12.1 offical

iphone X 14.2 hello no meid jailbreak ok với 0.12.1 offical

 Dùng terminal gõ command: ./Checkra1n -c Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved