HƯỚNG DẪN JB IP 7/7p PASSCODE OS 14 FIX LỖI CODE -20

HƯỚNG DẪN JB IP 7/7p PASSCODE OS 14 FIX LỖI CODE -20

                    HƯỚNG DẪN JB IP PASSCODE OS 14 FIX -20 


MODEL : 6S - XTHAO TÁC CƠ BẢN AE ĐÃ NẮM HẾT RỒI NÊN MÌNH CHỈ HƯỚNG DẪN ĐƠN GIẢN VẦY LÀ AE HIỂU CÁCH LÀMBƯỚC 1: JB VỚI TOOL PATCH CHECKRA1N ( LINK TOOL )


BƯỚC 2 : TỚI KHÚC BOOTING BẤM GIỮ  PHÍM CHO VÀO CHẾ ĐỘ DIAGNOSTICS


 iP SE - 6S - 6SP: Home And Vol+


iP 7 - 7P - 8 - 8P - X: Vol + and Vol -


BƯỚC 3 : MỞ TOOL MINAUSB VÀ CLICK PATCH ( LINK TOOL) SẼ BÁO PATCHED ;) LÀ OK


BƯỚC 4 : JB LẠI LẦN NỮA VỚI CHECKRA1N 0.12 ( LINK TOOL )


BƯỚC 5 : ALL DONE!

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved