giải pháp jb ip7 - 7p ios 14 đang passcode trên win cho những ae ko có Mac

giải pháp jb ip7 - 7p ios 14 đang passcode trên win cho những ae ko có Mac

 giải pháp jb ip7 - 7p ios 14 đang passcode trên win cho những ae ko có Mac

1. cài bộ Ra1nusb này trước (bằng Transmac hoặc Balena)
https://drive.google.com/drive/folders/1-F4A0XAplVD6g9cd5m1FYpQG6ZHc0K2u?usp=sharing
2. tải file fix này về, giải nén ra
https://drive.google.com/file/d/1S6KSzkfzx9QQQqh8Y9WBnHx_P-y4hlfk/view?usp=sharing
3. mở Transnac trong quyền addmin, tìm đến mục Application xoá cái "checkra1n0110.app" và cái "minausb.app"
phím phải chuột, chọn copy here, tìm đến file fix vừa tải về, copy 2 cái checkra1n và mina trong đó
4. khởi động lại máy tính
cách jb máy
1. từ terminal gõ 110 ra bản checkra1n11 fix jb nhấn giữ 2p âm lượng, trên tool báo alldone thì thả tay ra
2. tắt tool checkra1n, gõ fix20, tool minausb mở ra, nhấn path > done
3. tắt tool mina, gõ 120 ra tool checkra1n12 jb báo all done là ok
4. để nguyên máy ko rút cáp, khởi động lại máy tính
5. vô win mở tool itech v10 read file trước (đề phòng mất jb sau vài phút)
https://drive.google.com/file/d/1IU3doV6kHsLq7XMjTpor10XC9_rvPBqf/view?usp=sharing
6. mở tool off hay làm gì thì tuỳ ae
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved