F3arRa1n 3.4 bypass Meid free fix on/off

F3arRa1n 3.4 bypass Meid free fix on/off

 tổng hợp tất cả tool Bypass icloud vào chung 1 chỗ cho ae dễ load nhé

mình up sẽ up hàng ngày khi có tool mới
* F3arRa1n 3.4 bypass ios 14.1
https://drive.google.com/file/d/1BnVIzyi6hNoPN8XpdINt2HYPjAh_Hkr1/view?usp=sharing
fix tắt nguồn
fix thông báo (zalo)
passcode ok
( khi bypass chọn ô SIMless thì ko cần sim nhưng hao pin
ko chọn thì phải dùng sim khoá, ko hao pin)

Lưu ý: bỏ tool vào ổ C mới chạy đc

* iBypasser v2.6 bypass ios 14.1 full (có phí)
https://t.co/PTLIzH2b1i?amp=1
bypass No Meid full
bypass Meid full
fix thông báo
fix tắt nguồn
ko hao pin


* Ikey pro 5.2 bypass No Meid full (có phí)
https://www.ikeytools.com/download/iKeyX5.2[Pro].exe?ver=X5.2


* XgRiNdA_V4.5
http://www.mediafire.com/file/ro1ywtt0g8f9gfb/XgRiNdA_V4.5.zip/file


* MacEFIunlock bypass ios 12, ios 13 tắt nguồn,ko hao pin
https://drive.google.com/file/d/11sGcpLq_dayuOnbZP6PvnPC6-iIANXmk/view?usp=sharing

* iActivation R3 v2.1
https://drive.google.com/file/d/1o32LRE7UyYQyw3aFzRH-UjjKb40tczl9/view?usp=sharing
bypass Hello fix tắt nguồn và thông báo zalo
bypass passcode
bypass ipad2 và ip 4s

* Bypass FRPFILE All in one free v1.0.4
https://drive.google.com/file/d/1C6SZJ4xzKlhyP4bRGz8f_sBaDLmbz-Vz/view
http://www.mediafire.com/file/dl6okgfpzc06km3/iFrpfile_all_in_one_tool_v1.0.4.zip/file
pass: frpfile.com

* Bypass Passcode full (có phí)
https://drive.google.com/file/d/1_i9ktV9YiDHh_0vMWC8e5Y8XpQhJeMrJ/view?usp=sharing . Ibyo-pass
https://drive.google.com/file/d/1iMo0Vqk7hNXXm4j3MPABFOSxSUnAos_m/view?usp=sharing . Bypass Passcode

* Bypass No Meid Full (có phí)
https://drive.google.com/file/d/1UL6PtEiT50QfJzRAXXpruG_XzbcWPC06/view . Mbypass4.0
https://www.removeicloud.co.uk/download/ApplePatcher_Installer_v1.8.Beta2.zip ApplePatcher 1.8


* Check icloud
https://ifreeicloud.co.uk/free-check
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved