checkra1n12 jb ios 14.2

checkra1n12 jb ios 14.2

 bản Checkra1n 12 chính thức hỗ trợ đến ios 14.2 (ip8-X nếu báo ko hỗ trợ thì vào Option chọn muc Allow)

*link Mac
https://assets.checkra.in/downloads/macos/13229300c912c2280862ceff3bfceb08d497d86033654f834ce5bb025740e162/checkra1n beta 0.12.0.dmg
*link Linux
https://assets.checkra.in/downloads...0250c0c002e9d1c21213987f77936b3de6c/checkra1n
* link Win (Ra1nusb)
https://drive.google.com/file/d/1xCNkh6Z83klXWGJx8WrIMWRmoGxusAEu/view?usp=sharing
làm theo hướng dẫn bên trong
bạn nào chưa có Ra1nusb giả lập Mac thì tải bản này về cài vào usb bằng Transmac hoặc Balena
https://drive.google.com/file/d/1M-8R6lo8bNDQfSUeya9AydqFtOsTPyip/view?usp=sharing
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved