Ra1nUSB_HT step 2

Ra1nUSB_HT step 2

 Trong File Ra1nUSB_HT Này Gồm Có 16 Bản Checkra1n Từ 0.9 đến 0.11.0


- Chế độ thông thường bảng checkra1n màu trắng
nhập 09  sẽ ra checkra1n 0.9
nhập 091  sẽ ra checkra1n 0.9.1
nhập 092  sẽ ra checkra1n 0.9.2
nhập 093  sẽ ra checkra1n 0.9.3
nhập 0932 sẽ ra checkra1n 0.9.3.2
nhập 095  sẽ ra checkra1n 0.9.5
nhập 096  sẽ ra checkra1n 0.9.6
nhập 097  sẽ ra checkra1n 0.9.7
nhập 098  sẽ ra checkra1n 0.9.8
nhập 0981 sẽ ra checkra1n 0.9.8.1
nhập 0982 sẽ ra checkra1n 0.9.8.2
nhập 099  sẽ ra checkra1n 0.9.9
nhập 100  sẽ ra checkra1n 0.10.0
nhập 101  sẽ ra checkra1n 0.10.1
nhập 102  sẽ ra checkra1n 0.10.2
nhập 110  sẽ ra checkra1n 0.11.0
nhập fix20 sẽ ra minaUSB ( dùng để fix lỗi -20, Error -20 )
nhập ra1nusb-bypass sẽ ra iCloudBypassCA

- IOS từ 14 dùng checkra1n từ 0.11.0 trở lên

- Chế độ cli ( Chế độ chờ DFU - Tất cả các bản checkra1n đều có chế độ này )
thêm -cli ở sau
VD: 100-cli , 102-cli ,v.v

- Chế độ Bảng checkra1n màu đen sẽ dùng bàn phím được ( từ checkra1n 098 trở lên mới có )
thêm d ở sau
VD: 098d , 102d , v.v


Ra1nusb_HT
Facebook ( Hoàng Tuân )
https://www.facebook.com/qq.robert
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved