MKTOOL EMMC PLUS

MKTOOL EMMC PLUS

 MKTOOL EMMC PLUS

Giá bán: 800,000₫

CHI TIẾT SẢN PHẨM

active theo pc tác dụng có thể phá mã mật khẩu các đời máy oppo samsung xiaomi qua hình thức câu dây câu dây qua emmc có thể tận dụng đầu đọc thẻ nhớ hoặc thiết bị ngoài 

có thể read file write file xml scan các đời máy như a3s ngoài ra còn tác dụng hỗ trợ thêm máy xiaomi unlock boot by pass mi acc một số máy 

giá chưa đi kèm adapter isp câu emmc đã cải tiến 

 

active theo pc - không chấp nhận cod 

 

 


không active theo năm . cài lại win vẫn ok id không đổi .  active theo gmail. theo pc . 

gủi tiền qua tài khoản . gửi gmail gửi id để active và load file theo yêu cầu 

1) Factory Data Reset
2) Format Data/cache ( qualcomm and mtk)
3) Frp reset
4) Mi acc bypass
6) Full Emmc Data read / write
7) Partition backup / restore
9) Backup emmc data ( without userdata)
10) Quick format emmc
11) Custom Read / write
12)Qual comm xml read / write
13) Mtk Sactter flasher
14) Storage9 (Boot Loop) Error Fix
15) Erase Selected Partition Form Disk
16) Erase Before Weiting / Skip GPT /Skip Patch0 xml
17)Xiaomi account lock
18)Xiaomi Bootloader Unlock
19) Network auto backup
20)Flash Update.app Isp
21)Flash Xml Firmware Isp
22)Flash Backup File Ufi - easy jtag File All support

MK EmmcPlus Tool 
Oppo Isp One Click 
A3s Dead Fix UserLock Frp
A3
A7
A5s
A7X
K1 
A5
A83
A1k
F5
F7
F9
F9pro
R15 
R15X 

và nhiều model nữa 
#Direct Flash Rawprogram0 and Patch0????????????
#Erase Selected Partition????????????
#Convert Disk to GPT (Lost Data)????????????
#Convert Disk to MBR (Lost Data)????????????
No Need AETool????????????
No Need UFI Box ????????????
No Need Easy JTAG Box????????????
No Need Remote ????????????
No Need Auth????????????
Tool support list...
1) Factory Data Reset
2) Format Data/cache ( qualcomm and mtk)
3) Frp reset
4) Mi acc bypass
6) Full Emmc Data read / write
7) Partition backup / restore
9) Backup emmc data ( without userdata)
10) Quick format emmc
11) Custom Read / write
12)Qual comm xml read / write
13) Mtk Sactter flasher
14) Storage9 (Boot Loop) Error Fix
15) Erase Selected Partition Form Disk
16) Erase Before Weiting / Skip GPT /Skip Patch0 xml

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved