JB ip7, ip7p ios 14

JB ip7, ip7p ios 14

 trên Mac:

https://drive.google.com/file/d/1wZwHzP2iKa5sLZp32Weh_MQNJOOK8jlN/view
trên Win (có hướng dẫn bên trong)
https://drive.google.com/file/d/1-hGdqFdN6B3IbB51FDIlJj1ahAUJw6Kd/view?usp=sharing
Lưu ý: bản này chưa JB đc cho máy passcode/ vô hiệu hoá
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved