FREE - VIVO V3Max A PD1523 Tiếng Việt & Google Play OK

FREE - VIVO V3Max A PD1523 Tiếng Việt & Google Play OK

 

 Tất cả vì cộng đồng Mobile Phone. Nay Tôi FREE bản ROM đã được build sẵn Tiếng Việt & CH Play đầy đủ.

- Bộ firmware được test và chạy trên rất nhiều máy Vivo V3Max A OK, không phát sinh một lỗi nhỏ nào.

- info các Bạn có thể qua bên Thread này để xem chi tiết cụ thể :D

002.
1.


- CHÚ Ý CẦN THIẾT : Yêu cầu máy đang sử dụng đang chạy trên nền bản rom stock mã build number : PD1523_A_1.19.4

- Bộ Firmware được flash qua chế độ Fastboot ===> Đưa máy về chế độ Fastboot 1 Click chuột flash_all.bat, chờ Tool làm việc DONE :)


Vivo V3Max A.


CLICK HERE TO DOWNLOAD

P/S: Tất cả mọi hình thức Copy, Edit, Dump rom ... Xin vui lòng ghi rõ Source https://vietfones.vn/forum/

Thanks ALL !!!
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved