File Unbrick Zenfone 2 - Z008 - ZE550ML ( 2.17.40.6 )

File Unbrick Zenfone 2 - Z008 - ZE550ML ( 2.17.40.6 )

 File unbrick Zenfone 2 - Z008 - ZE550ML

[​IMG]
File bao gồm :

+ Stock firmware
+ bộ 3 file boot, droidboot và recovery gốc 2.17.40.6

*** Lưu ý : nếu flash recovery xong, vào recovery màn hình hiện Android và chữ ERROR thì bấm VOL UP và POWER vài giây rồi bỏ ra sẽ vào recovery menu
Cuối cùng là link https://drive.google.com/file/d/0B5-C01hl4t0kZW1VTmNLeC10RnM/view
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved