chia sẻ unlock oppo a1k konx!

chia sẻ unlock oppo a1k konx!

 chia sẻ cách không phải đục ổ ,chỉ câu emmc pinout jtagbox

1. open mrt boot a5s giữ không bị ngắt kết nối ( mtk)
2. write file dump a1k
3. open adb gõ lệnh chặn cập nhật adb ( bật gỡ lỗi usb)

adb shell
pm uninstall -k --user 0 com.oppo.ota
pm uninstall -k --user 0 com.oppo.otaui
B5602CAB-23E7-488E-98E7-B1A9D099FCD2.

5D664828-E335-4C3A-9852-786C61C25088.

02E3A0A8-2E2B-40D9-9D95-C3AC2A9B5A0F.

506206C4-C680-4831-BB54-19A49AA588F1.

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved