Bypass passcode full

Bypass passcode full

 tổng hợp tất cả tool Bypass icloud vào chung 1 chỗ cho ae dễ load nhé

mình up hàng ngày, cái đầu tiên là cái mới nhất
* iActivation R3 v2.1, bypass ipad 2 (mới)
https://www.mediafire.com/file/1ftltwg614g5prd/iActivation_R3_v2.1.zip/file
hướng dẫn bypass ipad 2 và ip4s 9.3.5
1. mở tool bypass vô menu
2. dùng Phoenix jb
3. cài iFile, vào mục Aplication xoá Setup.app
4. khởi động lại ok ko văng active
ngoài ra tool còn bypass untethered máy hello, bypass passcode, MDM, ....

* iBypasser v2.3
https://mega.nz/file/h1hRyawJ#K1ZNrWZGNxbQJyJiMPnFfaKQMxgDAHom5x6CL9vitvI

* Bypass FRPFILE All in one free v1.0.4
https://drive.google.com/file/d/1C6SZJ4xzKlhyP4bRGz8f_sBaDLmbz-Vz/view
http://www.mediafire.com/file/dl6okgfpzc06km3/iFrpfile_all_in_one_tool_v1.0.4.zip/file
pass: frpfile.com


* Bypass làm Ipod fix tắt nguồn
https://drive.google.com/file/d/1qt6qLRFNXfmUx_iUVg7qoMazcuVW2wPr/view?usp=sharing . iActivation 5.1

* Tool xoá máy passcode ios12,13,14
http://www.mediafire.com/file/3369kb50jpklgr8/iActivation__Erase_v1.3.zip/file
https://drive.google.com/file/d/1h7RIQQiIYVeVfIKZs_332sygkKuKjibd/view?usp=sharing

* Bypass Passcode Free
https://appletech752.com/Downloads/Sliver5Windows.zip

* Bypass Passcode full (có phí)
https://drive.google.com/file/d/1_i9ktV9YiDHh_0vMWC8e5Y8XpQhJeMrJ/view?usp=sharing . Ibyo-pass
https://drive.google.com/file/d/1iMo0Vqk7hNXXm4j3MPABFOSxSUnAos_m/view?usp=sharing . Bypass Passcode

* Bypass No Meid Free (Mac)
https://drive.google.com/file/d/1GGvJZBLDewslvldtb0sOdbe6-U2DBOgf/view?usp=sharing

* Bypass No Meid Full (có phí)
https://mega.nz/folder/1c4TGJwZ#o-BviaZOsQ6Q0guM2py3Og . Ikey4
https://drive.google.com/file/d/1UL6PtEiT50QfJzRAXXpruG_XzbcWPC06/view . Mbypass4.0
https://www.removeicloud.co.uk/download/ApplePatcher_Installer_v1.8.Beta2.zip ApplePatcher 1.8


* Check icloud
https://ifreeicloud.co.uk/free-check
* Check Meid
https://checkiph.one/meid/
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved