iBypasser2.0 bypass full

iBypasser2.0 bypass full

 tổng hợp tất cả tool Bypass icloud vào chung 1 chỗ cho ae dễ load nhé

mình up hàng ngày, cái đầu tiên là cái mới nhất
* tool mới ibypasser 2.0 bypass full cho máy passcode và hello có Meid (ko nghe goi)
https://drive.google.com/file/d/1p6yFUb2puf-DmPVQEhU4ZPcUGSUBkJtR/view
Untethered Bypass
fix thông báo
fix Facetime, imessage
đăng nhập icloud

* Bypass IOS 14
http://www.mediafire.com/file/10wn1lewwluvjhq/iActivation+iOS14.zip/file

* Bypass làm Ipod fix tắt nguồn
http://www.mediafire.com/file/m88uckrivdkfoy2/iActivation+V4.2+Untethered.zip/file . iActivation 4.2
https://drive.google.com/file/d/1INoa2r0PQpjL0OYh6o5lsfQ5UlLAxX4j/view . Ibypasser 1.9
http://www.mediafire.com/file/f0l1lietmt1dbfp/XgRiNdA_AIO_2.4.zip/file

* Bypass All in one free v1.0.3
-bypass ios 14
- passcode (full 90%)
- hello meid fix tắt nguồn
- off FMI
- bypass MDM
- xoá dòng 2 và chặn cập nhập
https://drive.google.com/file/d/1ugIMgUHPcPKbJNAcUZea-XzoN7S9hj5g/view
pass: frpfile.com

* Bypass Passcode Free (gần full 90%)
https://appletech752.com/Downloads/Sliver5Windows.zip

* Bypass Passcode full (có phí)
https://drive.google.com/file/d/1_i9ktV9YiDHh_0vMWC8e5Y8XpQhJeMrJ/view?usp=sharing . Ibyo-pass
https://drive.google.com/file/d/1iMo0Vqk7hNXXm4j3MPABFOSxSUnAos_m/view?usp=sharing . Bypass Passcode

* Bypass No Meid Free (Mac)
https://drive.google.com/file/d/1GGvJZBLDewslvldtb0sOdbe6-U2DBOgf/view?usp=sharing

* Bypass No Meid Full (có phí)
https://drive.google.com/file/d/1cUgcR7fhNij15E_cdLNNnguo8KLkLG6e/view?usp=sharing . Ikey2.0.1
https://drive.google.com/file/d/1UL6PtEiT50QfJzRAXXpruG_XzbcWPC06/view . Mbypass3.2
https://www.removeicloud.co.uk/download/ApplePatcher_Installer_v1.8.Beta2.zip ApplePatcher 1.8

* Bypass Hello Meid (Full trừ nghe gọi), Bypass MDM (có phí)
https://drive.google.com/file/d/1RBZ52S6Xuqu1rHzizeyoe0SmEVhK4zSr/view
* Check icloud
https://ifreeicloud.co.uk/free-check
* Check Meid
https://checkiph.one/meid/
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved