Chia Sẽ V230A (Wmart Bee 3)

Chia Sẽ V230A (Wmart Bee 3)

Thấy ae gặp kèo nhưng tìm Rom hơi khó.Mình chia sẽ lên đây cho ae ai cần
Nếu post bài sai khu vực.Mod vui lòng chuyển dùm e.
Tổng hợp lại:https://drive.google.com/file/d/1GWfHejGWNBB627AuYg9NO9jaAvviWonQ/view?usp=sharing

TOOL + ROM

https://drive.google.com/file/d/11FHWXBtMoJI4wcrBpMZXu6IcsO5K1AxX/view

https://drive.google.com/file/d/1sW-sizBg_lZdOQWC2YLL1nNoHovaII7D/view

https://drive.google.com/file/d/1L4YGGGOSsB3boiaDECSNG5T9PqWQ5150/view


flashtool round3 chọn cái da MTK_AllInOne_DA_resigned.bin


Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved