Bypass No MEID free cho anh em

Bypass No MEID free cho anh em

 Mới lượm nhặt được bypass No Meid . Nay giá bypass no meid cũng rẻ rồi. Nên em cũng chia sẻ cho anh em nào ít muốn tốn lúa

Model đã test : 7g đến 8plus
Cần có cáp fix full xanh 200k và máy tính cài macbook hoặc macbook kết nối mạng
Cách làm:
-Dùng cáp fix full xanh(hoặc box fix full xanh) change seri máy no meid cần bypass. sáng seri kèm theo trong file txt kèm theo
-Vào macbook( máy tình cài hệ điều hành macbook)
+jb máy
+cài tool kèm theo.macbook( máy tính cài hệ điều hành macbook) cần kết nối mạng. Mở tool vừa cài,bấm.
Đợi tý sẽ thấy điều kì diệu xảy ra
Nhược điểm : không có thông báo
Hiểu nôm na :
+seri trên đã từng được order trên tool bypass no meid. của 1 máy nào đó.
+Tool đó chỉ cần check máy có seri như thế thì nó sẽ auto làm
( lưu ý: nên backup lại seri máy)

File kèm theo :
file seri đã test
https://drive.google.com/file/d/1j9a0K4EEO5oYlAAs4IDLzR2d4vMELRKl/view
tool trên hệ điều hành macbook
https://drive.google.com/file/d/13OVdd8ugBGD_3lyq3nh_vbMSGDUkhmWi/view
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved