Hướng dẫn JB iphone trên Win với Checkra1n

Hướng dẫn JB iphone trên Win với Checkra1n

B1.Tải file checkra1n win:https://drive.google.com/file/d/1UQRYClnwpYL8hk-KIQfU-CbTu-Xr11Rh/view?fbclid=IwAR0wUsiFvWN4gS45GtbaMzLALxzpaR903FQcW_Mp9gDlu8rNqCA9gOBoNPI
B2.Làm tương tự video này để jailbreak iphone:

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved