Hướng dẫn dùng proxy

Hướng dẫn dùng proxy

1/ Tháo sim / Không bật wifi /  tắt bluetooth của điện thoại và các thiết bị iphone ở gần

2/ Chọn wifi ( ko nhập pass ) => chọn tên wifi => bấm chữ "i" chọn Proxy http => chọn Manual => nhập vô Server  mtool.io  => Port : 1234 => Lưu lại


3/ Trở ra chọn wifi vừa nhập proxy => nhập mật khẩu wifi 

4/ Mở safari => nhập api.mbypass.io => chọn vô " install now " => chọn " Yes" hoặc " Cho Phép

5/ Vào cài đặt ( setting ) chọn Cài đặt Chung ( General) => chọn Cấu Hình => chọn " Do_Not_Trust_FidderRoot" chọn " cài đặt" => chọn Xong

6/ Mở safari => chọn tiếp " install now " lần 2 => chọn " Yes" hoặc " cho phép

7/ Vào cài đặt ( setting ) chọn Cài đặt Chung ( General) => chọn Cấu Hình => chọn " Do_Not_Trust_FidderRoot" chọn " cài đặt" => chọn Xong

8/ Vào cài đặt ( setting) chọn Cài đặt chung ( General ) => chọn Giới Thiệu ( About) chọn dòng cuối cùng " Cài đặt tin cậy chứng nhận " => chọn vô dòng cuối " Do_not_trust_fiddlerRoot" chọn ON 

9/ Vào cài đặt ( Setting) chọn vô hình mail icloud đầu tiên => chọn "iCloud " => Dưới dòng "Dung Lượng " Hiện " Error: Account Data Changed “ hay hiện dòng " Check result: This Phone Can OFF ICloud "
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved