chia sẽ thoát ẩn icloud

chia sẽ thoát ẩn icloud

Chia sẽ cho ae nào cần. Thoát ẩn iCloud hoặc thoát ẩn cho những máy có mã giới hạn, không cho thay đổi tài khoản.
* Lưu ý: jailbreak, rồi backup file active trước khi làm nhé, rủi ro lỗi còn có cái để active lại.
- Với iOS 12.x: làm B1, B2
- Với iOS 13.x: làm B1, B2, B3 (hoặc B1,B2,B4)
- Với máy có mã giới hạn, không cho nhập iCloud, xóa luôn mã giới hạn: làm thêm B4
B1: Jailbreak
B2: xoá file Account
B3: chép file Account khác vào (lấy file Account từ máy đang dùng)
B3: restore file backup sạch
Done!
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved