[Chia sẻ] Thoát ẩn iCloud

[Chia sẻ] Thoát ẩn iCloud

Chia sẽ cho ae nào cần. Thoát ẩn iCloud hoặc thoát ẩn cho những máy có mã giới hạn, không cho thay đổi tài khoản.
* Lưu ý: jailbreak, rồi backup file active trước khi làm nhé, rủi ro lỗi còn có cái để active lại.
- Với iOS 12.x: làm B1, B2
- Với iOS 13.x: làm B1, B2, B3 (hoặc B1,B2,B4)
- Với máy có mã giới hạn, không cho nhập iCloud, xóa luôn mã giới hạn: làm thêm B4
B1: Jailbreak
B2: xoá file Account
B3: chép file Account khác vào (lấy file Account từ máy đang dùng)
B3: restore file backup sạch
Done!
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved