TOOL BYPASS 12.4.7 ĐẾN 13.5.1

TOOL BYPASS 12.4.7 ĐẾN 13.5.1

tool bypass all Ios từ 12.2 - 12.4.7 đến 13.5.1 - 13.5.5 trên win
https://drive.google.com/file/d/1rI6J_8HrWA1KxKDNcq_KN2Z4ZEOZejth/view?usp=sharing

Tải về đi a
https://drive.google.com/file/d/16Qcf37WReL9NfCbAj5Eyp_-LVTVn2fXe/view?usp=drivesdk

Trên tool chọn quit
Nhập lại sudo checkra1n vô lại

Ko đc nữa thì a cài cái này, nó giả lập Mac nên ít lỗi hơn
https://drive.google.com/file/d/1E5LHQ-OWAUU0jsc9ir3L0NfQiaSRpVXo/view?usp=drivesdk
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved