Rom unbrick masstel table 10 plus chuẩn 100%

Rom unbrick masstel table 10 plus chuẩn 100%

Rom unbrick masstel table 10 plus chuẩn 100% , anh em dính kèo die máy thì cứ dùng mà unbrick

Link :

https://drive.google.com/file/d/1UQSH6SFOuuGsFkAd2Xh5G2ykkclemjUB/view?usp=sharing

Rom đã test !!!!
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved