Link GoogleDriver tải tool ACT, Mijing, JC Repair, zXW, IPbox, WL... mới nhất

Link GoogleDriver tải tool ACT, Mijing, JC Repair, zXW, IPbox, WL... mới nhất

Cuối năm cài lại cái máy tính, tiện tải và upload các phần mềm mới nhất support các đế đổi cho ace đỡ mất công tìm
Link Google Driver cho ae quất max speed

1.JC Repair 1.1.90.14:
* Hỗ trợ các đế của JC, đọc viết sửa eeeprom,ổ cứng, màn
http://123link.vip/0W8S2sR

2.iPBox Studio 12.20 (bản mới cho iPbox v3, tải muốn vãi tè mới xong):
* Hỗ trợ đế iPbox v3 PCIE từ 4s-7p
http://123link.vip/30tFpz

3. MijingCloud 1.8.0.1148:
* Hỗ trợ các đế của ACT đổi nạp ổ cứng, eeprom
http://123link.vip/IW9SFUMM

4. AcT Plus 9.0 (cho ace có dongle repair 3g 5,5s):
* Hỗ trợ đế ACT Eeprom, có dongle để fix 3g các đời cũ
http://123link.vip/uVVsw

5. WL Repair 3.10:
* Hỗ trợ các thiết bị của WL Software
http://123link.vip/6xHvUD

6. ZXW 2.6 Blackfish:
* Tools xem sơ đồ quen thuộc
http://123link.vip/z7B4H
Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved