(chia sẽ) tool can thiệp vào hệ thống iphone

(chia sẽ) tool can thiệp vào hệ thống iphone

cái này chủ yếu dùng cho những máy passcode,

https://drive.google.com/file/d/1aPL3TjmzlFx65QWlkiBzRK1uOCT0rn-g/view?usp=sharing
yêu cầu phải jaibreak iphone trước
có hướng dẫn trong file

lệnh thì ae đánh là :
Host name: localhost
usernam :root
passwordd: alpine

máy sẽ truy cấp vào file sistermChi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved