bypass j730 lv10

bypass j730 lv10





chọn Ngôn Ngữ Englich Canada

bấm Next

bỏ sim mã pin vào

chọc sim ra ,

vuốt từ trái qua phải ( chỗ Ngày Giờ ) nhanh tay vuốt trên xuống , chọn Bluetooth
bật Bluetooth Ok thì đè nút trở về 3 giây xuất hiện 1 bảng thông báo ,
và việc còn lại làm gì chắc biết rồ



Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved